Herroepingsrecht

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je voornemen om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van betaling; in ieder geval er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Je bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen die wij gemaakt hebben (ter voorbereiding) voor het uitvoeren van de dienst tot het moment van ontbinding. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor materiaal zijn. 

In het geval het herroepingsrecht niet (meer) van toepassing is, geldt dat de dienst, behoudens hierna te noemen uitzonderingen, kosteloos geannuleerd of verplaatst kan worden tot 24 uur voor de afgesproken uitvoering van de dienst. Eventueel gemaakte kosten ter voorbereiding van de uitvoering van de dienst, zoals maar niet beperkt tot, reiskosten en kosten voor materiaal worden wel in rekening gebracht. Als de annulering minder dan 24 uur voor de afgesproken uitvoering van de dienst plaatsvindt, dan wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.