Privacy- en cookieverklaring | Studio Senta
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2022.

Studio Senta (hierna: Studio Senta of ‘wij’) biedt diensten op het gebied van fotografie en coaching aan. Dit doen wij via onze website www.studiosenta.nl. Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Studio Senta van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Vertrouwelijkheid is een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering van Studio Senta, dit geldt voor alle informatie die je met ons deelt. Tijdens de coaching sessies is er veel ruimte voor dialoog. Het kan hierbij gaan om gevoelige gegevens. Daarom wordt de informatie die je deelt tijdens de sessies dan ook niet vastgelegd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website en dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Studio Senta. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van de diensten

Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld om je een factuur te kunnen sturen of om contact met je op te nemen met informatie over je boeking. Ook als je contact opneemt om een boeking te doen verwerken wij daarvoor je persoonsgegevens. Dit doen wij op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Bedrijfsgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 • Informatie over je boeking

 • Overige informatie die je wenst te delen met ons

Studio Senta bewaart deze gegevens tot 2 jaar nadat de dienst is geleverd. Sommige gegevens worden langer bewaard als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Zo kun je ons bellen, e-mailen of je kunt gebruik maken van ons contactformulier. Als je contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Klantgegevens

 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van je bericht

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. Als het contact gaat over het afnemen van een dienst, dan worden de gegevens mogelijk ook gebruikt in overeenstemming met het onderdeel ‘Het leveren van de diensten’.

Verzenden van nieuwsbrieven

Voor wie op de hoogte wil blijven van nieuwtjes, informatie en tips over onze dienstverlening bieden wij een nieuwsbrief aan. Deze nieuwsbrief bevat vooral veel tips op het gebied van mental coaching, fotografie en mentale verwerking en het algemeen welzijn van mensen. De nieuwsbrief wordt één keer per kwartaal verzonden. De nieuwsbrief wordt enkel naar je verzonden als wij daar jouw toestemming voor hebben gekregen.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

Het abonnement op onze nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen of via de afmeldlink onder iedere e-mail.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Studio Senta deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;

 • jij hier toestemming voor geeft;

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Postorderbedrijven

 • Betalingsdienstverleners

 • Cookiedienstverleners

 • IT-leveranciers en -dienstverleners

 • Marketingbedrijven

Om die dienstverlening te verlenen kan Studio Senta jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Studio Senta doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Studio Senta neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Cookies

Op onze website gebruiken wij momenteel alleen functionele cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Deze cookies verwerken de volgende gegevens: IP-adres, Cookie-ID & Referrer-URL. De cookies worden verwijderd als je je browser sluit.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 

Jouw privacyrechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt op grond van de AVG de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing. 

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij. 

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via info@studiosenta.nl .

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Studio Senta

Hendrinaland 321

2591TH Den Haag

 

E-mail: info@studiosenta.nl 

Tel.: 0682079826

 

KvK nummer: 84866039

 

cookies tabel_edited.jpg